top of page

SPLOŠNI POGOJI

Ti Splošni pogoji („Pogoji rezervacije“) določajo osnovo podjetja GA Holiday d.o.o. („The Sunset Bay Mobile Home Resort“), ki bo zagotavljalo nastanitev in druge izdelke ter storitve v svojih nastanitvenih prostorih („The Sunset Bay Mobile Home Resort“, kot je določeno spodaj) in gostom (kot je določeno spodaj). Z rezervacijo (kot je opredeljena spodaj) se kupec strinja, da bo spoštoval te pogoje.

The Sunset Bay Mobile Home Resort (GA Holiday d.o.o.) ponuja nastanitev in z njo povezane storitve v skladu z informacijami, ki so na voljo na naši spletni strani / oglasih / brošurah. Če ni navedeno drugače, skupni znesek vključuje posteljo, posteljnino, vodo, elektriko in kopalniške brisače (ne brisače za plažo) ter klimatsko napravo.

Za potrditev rezervacije je treba plačati predplačilo. The Sunset Bay Mobile Home Resort (GA Holiday d.o.o.) potrdi rezervacijo, ko je predplačilo  na našem računu. Po prejemu predplačila bo naročnik prejel e-poštno potrdilo o plačilu nastanitve The Sunset Bay Mobile Home Resort (GA Holiday d.o.o.) s potrditvijo plačila.

Naročnik mora natisniti potrdilo / kupon in ga predložiti ob prihodu. Če v pogodbi o nastanitvenih storitvah ni drugače določeno, se končno plačilo plača ob prihodu v rezervirano nastanitev (razen v primeru plačila s kreditno/debetno kartico, ko je potrebno v naprej plačati celoten znesek).
V primeru poznejših odpovedi potrjene rezervacije, nastanitev The Sunset Bay Mobile Home Resort (GA Holiday d.o.o.) zadrži predplačilo za kritje stroškov, povezanih z rezervacijo, kot je navedeno v "Pravicah strank do sprememb in odpovedi".

1. DEFINICIJE

"Rezervacija" pomeni rezervacijo nastanitve, izdelkov in storitev s strani kupca, podrobno navedeno v rezervaciji, ki jo sprejema The Sunset Bay Mobile Home Resort.

"Podrobnosti rezervacije" pomeni vse podrobnosti rezervacije, vključno s številom gostov, številom sob, trajanjem bivanja gostov v The Sunset Bay Mobile Home Resort-u in vsemi drugimi proizvodi in / ali storitvami, ki bodo vključeni v rezervacijo. 

»Kupec« pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravi rezervacijo.

"Stroški" pomeni stroške, ki jih kupec plača v zvezi z rezervacijo.

»GA Holiday« pomeni podjetje GA Holiday d.o.o. (rmatična številka podjetja 05112591, Gnambova 2, 51000 Rijeka, Hrvaška), ki upravlja The Sunset Bay Mobile Home Resort (kateri se nahaja se na naslovu Uvala Jasenovo 123, Žaborić Brodarica, 22010 Brodarica, Hrvaška).

"Pogodba" pomeni pogodbo med stranko in GA Holiday v zvezi z rezervacijo.

"Gostje" pomeni stranke in vse tretje osebe, ki v zvezi z rezervacijo pridejo v The Sunset Bay Mobile Home Resort.

"Spletno mesto" pomeni https://www.thesunsetbay.com ali https://bit.ly/3u11rkH (spletni sistem za rezervacijo The Sunset Bay Mobile Home Resort, ki ga upravlja myRent).

2. REZERVACIJE

Za vse rezervacije v The Sunset Bay Mobile Home Resort-u veljajo ti pogoji rezervacije:

Stranke zahtevajo rezervacijo ali rezervirajo svojo nastanitev preko spletnega mesta The Sunset Bay Mobile Home Resort.

Pri zahtevi ali rezervaciji bodo kupci morali predložiti identifikacijske podatke, vključno z njihovim imenom in priimkom, naslovom, kontaktno telefonsko številko in e-poštnim naslovom.

Ob rezervaciji bodo stranke pri plačilu s kreditno / debetno kartico morale predložiti podatke o svoji kreditni / debetni kartici, kupec pa mora dovoliti uporabo te kartice za vse morebitne zneske, ki nastanejo ob rezervaciji nastanitve v The Sunset Bay Mobile Home Resort-u.

Nobena rezervacija se ne bo obravnavala kot potrjena, dokler ne posredujete podrobnosti in / ali opravite plačila / pologa, opisanega v podrobnostih rezervacije.

3. STROŠKI IN PLAČILO

Vsi stroški bodo prikazani na spletnem mestu The Sunset Bay Mobile Home Resort ali pa jih bo na zahtevo stranke pri rezervaciji navedlo osebje The Sunset Bay Mobile Home Resort-a.

Rezervacijo potrdite s plačilom 30% avansa v naprej. Preostalih 70% celotnega zneska je treba plačati 7 dni pred prihodom, kot je navedeno tudi v izdani uradni ponudbi in na predračunu, ki ga dobite po e-pošti.

Po plačilu 30% avansa se rezervacija vnese v sistem in potrdi. Bon za prihod v letovišče se izda po celotnem plačilu rezervacije.

Če rezervacijo plačate s kreditno / debetno kartico, se celotni znesek plača vnaprej. Če je treba rezervacijo iz nekega razloga odpovedati, glejte spodnja pravila o odpovedi (razdelek 4).

 

GA Holiday sprejema naslednje načine plačila:

- Kreditne kartice (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club in DISVOCER)

- Debetne kartice (Maestro)

- Bančno nakazilo

GA Holiday uporablja sistem WSPay za spletna plačila. WSPay je varen sistem za spletna plačila, plačila s kreditno in debetno kartico v realnem času ter druge načine plačila. WSPay kupcu in trgovcu zagotavlja varen vnos in prenos podatkov s kartice, kar potrjuje tudi potrdilo PCI DSS. WSPay uporablja 256-bitno šifriranje SSL in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišja standarda zaščite za vnos in prenos podatkov.

Pretvorba: vsa plačila bodo izvedena v hrvaški valuti (kuna). Znesek, za katerega bo bremenjen vaš račun kreditne kartice, je pridobljen s pretvorbo cene iz evrov v hrvaško valuto (kuna) po trenutnem veljavnem tečaju Hrvaške narodne banke. Pri zaračunavanju kreditne kartice se enak znesek pretvori v vašo lokalno valuto glede na menjalni tečaj združenj kreditnih kartic. Kot rezultat te pretvorbe obstaja možnost majhne razlike od prvotne cene, navedene na naši spletni strani.

4. PRAVILNIK O ODPOVEDI REZERVACIJE

Zaradi trenutnih razmer, ki se tičejo epidemije koronavirusa, smo sprostili pogoje odpovedi. Če potovanje zaradi koronavirusa ni mogoče, je možna brezplačna odpoved v primeru:

- Prepovedi vstopa iz vaše države na Hrvaško

- Lockdowna (zaprtja) v vaši državi

- Prisilne uradne karantene ob vrnitvi domov določene s strani vaše države (razen če negativni test na koronavirus zadostuje za vrnitev)

- Zaprtja letovišč in avtokampov

 

V nasprotnih primerih veljajo naši običajni pogoji odpovedi:

- V primeru odpovedi vsaj 30 dni do datuma prihoda je odpoved brezplačna;

- V primeru odpovedi 29-7 dni do datumom prihoda se zadrži 30% varščina za rezervacijo.

- V primeru odpovedi do 7 dni pred datumom prihoda se zadrži 70% celotne dogovorjene cene bivanja.

- V primeru odpovedi manj kot 6 dni pred datumom prihoda, se rezervacija povrne z bonom za isto sezono ali naslednjo sezono.

- V primeru poznega prihoda ali predčasnega odhoda bomo morali zadržati 100% cene.

5. CHECK IN & CHECK OUT

Če ni drugače določeno, je čas prijave (check in) od 16.00 do 00.00, čas odjave check out) pa do 10. ure.

• Če naročnik zahteva čas prijave ali odjave zunaj zgoraj navedenega časovnega obdobja ali v primeru zamud, se mora obrniti na lastnika nastanitvenega objekta oz. na The Sunset Bay Mobile Home Resort in ga obvestiti o času prihoda / odhoda ali zamude. V primeru zamud pri prihodu, daljše od 24 ur - brez obvestila lastnika nastanitvenega objekta ali lokalnega predstavnika nastanitvenega kompleksa The Sunset Bay Mobile Home Resort - bo pogodba veljala za preklicano.

• Lastnik nastanitvenega objekta ali receptor je dolžan stranki ob prihodu izročiti ključ. Naročnik je odgovoren, da ključ vrne lastniku nastanitvenega objekta ali receptorju ali ga ob odhodu pustiti na dogovorjenem mestu.

• Naročnik je odgovoren za to, da nastanitveni objekt pusti v enakem stanju, kot ga je dobil ob prihodu (razen za končno čiščenje). Nastanitveni objekt je treba očistiti, izprazniti in iz njega odstraniti smeti ter očistiti vso posodo.

6. SPLOŠNA PRAVILA NASTANITVE THE SUNSET BAY MOBILE HOME RESORT

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 79/09), 1. odstavkom 8. člena in popravkom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list Republike Slovenije, št. 89/90), 2. odstavek, 5. člen, se lahko naročnik pisno pritoži najemodajalcu, ali po e-pošti na info@thesunsetbay.com

OPIS STANDARDA

Namestitvene zmogljivosti, določene na spletnem mestu / oglasih / brošuri The Sunset Bay Mobile Home Resort-a (GA Holiday d.o.o.) in opisane v skladu z uradno oceno ustreznih lokalnih turističnih organov  Republike Hrvaške in lastnika nastanitve. The Sunset Bay Mobile Home Resort (GA Holiday d.o.o.) skrbi za stalen pregled nastanitvenih obranotv, ko je to mogoče.

OBVEZNOSTI STRANKE

• Imeti mora veljavne osebne dokumente .

• Preveriti mora, ali je za njih ali katero koli drugo stran potrebno pridobiti vstopni vizum za Republiko Hrvaško.

• Upoštevati carinske predpise in predpise glede uvoza ali izvoza valute v skladu z ustreznimi zakoni Republike Hrvaške.

• Dogovoriti se o hišnem redu v nastanitvenih objektih in sprejeti predloge gostitelja.

• Predložiti potrdilo o plačani rezervaciji (kupon prejet po e-pošti) receptorju ali lastniku nastanitvenega objekta.

• V nastanitvenem objektu ne sme sprejemati drugih gostov, razen tistih navedenih ob rezervaciji.

• Poskrbeti za čiščenje nastanitve pred odhodom (odnese smeti, opere posodo in jedilni pribor, izprazni hladilnik)

 

S potrditvijo rezervacije se naročnik strinja, da bo gostitelju prijavil in povrnil škodo, nastalo na nastanitvenem objektu (vključno s pohištvom in kuhinjsko posodo) med bivanjem.

PRTLJAGA

The Sunset Bay Mobile Home Resorts ne odgovarja za uničeno, izgubljeno ali poškodovano prtljago, niti za krajo prtljage ali dragocenosti iz nastanitvene enote (priporočamo sklenitev potovalnega zavarovanja, ki krije krajo). Izgubljeno ali ukradeno prtljago je treba prijaviti lastniku nastanitvenega objekta ali najbližji lokalni policijski upravi.

POTOVALNO ZAVAROVANJE

Cena rezervacije nastanitvenega objekta, ne krije nobenega zavarovanja. Če naročnik želi zavarovanje, ga mora skleniti neposredno pri zasebni zavarovalnici. The Sunset Bay Mobile Home REsort in njegovi lastniki (GA Holiday d.o.o., Gnambova 2, Reka, Hrvaška) niso odgovorni za kakršno koli škodo na premoženju in / ali ljudeh, ki nastane med njihovim bivanjem v mobilnih hišicah ali okolici, tudi če škoda nastane zaradi krivde lastnika.

7. DOSTOPNOST
The Sunset Bay Mobile Home Resort žal nima urejenega primernega dostopa za hendikepirane osebe.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje GA Holiday d.o.o. ne bo odgovorno za izgubo ali škodo kakršnega koli premoženja, ki je ostalo v nastanitvi The Sunset Bay Mobile Home Resort, razen če to zahteva hrvaška zakonodaja ali katera koli druga veljavna zakonodaja.

9. VIŠJA SILA

Podjetje GA Holiday d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti in ne bo plačal nobene odškodnine, kadar izpolnitev svojih obveznosti neposredno ali posredno preprečuje ali nanj vpliva višja sila ali kakršne koli okoliščine, vključno, a ne omejeno samo na poplave, potrese, izredno neugodne vremenske razmere, naravne nesreče, druga božja dejanja, teroristična dejanja, požar ali izpad električne energije, plina, vode ali drugih komunalnih storitev, elektronskih naprav, vozil ali kakršen koli razpad gradbenih konstrukcij.

10. PRAVNI POUK IN PRISTOJNOSTI

Pogodbo in morebitne nepogodbene obveznosti, ki izhajajo iz nje, ureja hrvaška zakonodaja.

Hrvaška sodišča so izključno pristojna za odločanje o morebitnih sporih v zvezi s pogodbo, vključno s spori v zvezi z morebitnimi nepogodbenimi obveznostmi.

Vsaka stranka se nepreklicno odreče vsakemu ugovoru, ki ga bo morda imela zdaj ali pozneje zaradi uvedbe postopkov na hrvaških sodiščih (z utemeljitvijo, da hrvaška sodišča niso ustrezen forum ali kako drugače).

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, ki jih hrani in uporablja podjetje GA Holiday d.o.o., so v skladu z našo politiko zasebnosti.

12. OSTALE IN SPLOŠNE DOLOČBE

Ti pogoji rezervacije ne vplivajo na pravice kupca kot potrošnika v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.

GA Holiday lahko svoje pravice in obveznosti iz pogodbe prenese na drugo organizacijo, vendar bo prej stranko vedno obvestilo, če se to zgodi, in to ne bo vplivalo na pravice stranke iz pogodbe.

GA Holiday lahko občasno spremeni te pogoje brez predhodnega obvestila. Vendar bo različica teh pogojev, veljavnih v času rezervacije, še naprej veljala pri pogodbi. Kupcem svetujemo, da pred rezervacijo preverijo najnovejšo različico teh pogojev rezervacije na spletnem mestu The Sunset Bay Mobile Home Resort.

Visa23.gif
AmericanExpress23.jpg
Diners-1.png
maestro23.gif
MasterCard23.gif
04DF_GLLG-dacceptmark_158_NO_R 5_DISCOVE
dina_card-1.png
mastercard-identity-check.png
wsPayWebSecureLogo-106x50-whitebg.png
bottom of page